Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om Arctic Solar

Norrbotten har halkat efter övriga Sverige när det kommer till investeringar i solenergi och det vill vi ändra på. Arctic Solar är ett samverkansprojekt mellan Piteå Science Park, PiteEnergi och RISE och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten och Piteå Kommun.

Projektets mål är att öka efterfrågan på solel bland SMFs i Övre Norrland. Det ska ske genom ökade investeringar av solel bland SMF och ökad kunskap om solel i nordiska förhållanden. Projektet, som är ett fortsättningsprojekt på Arctic Solar och SunCold, ska arbeta med kunskapshöjande insatser för att säkra installationer av god kvalité och öka efterfrågan på solel. Projektet kommer att ha ett visst fokus mot målgruppen kommersiella fastighetsägare och industri eftersom intresset från denna målgrupp är stort och det finns god potential för solel på tak och fasader. Projektet ska även testa nya koncept och affärsmodeller för solel, t ex fasadmonterade och byggnadsintegrerade system och lagring.

Erbjudande

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av solel?

Det finns många sätt att göra det på beroende på bransch och affärsmodell. Genom att installera solceller på din fastighet kan du stärka din miljöprofil och samtidigt minska din månadskostnad och din miljöpåverkan.

Läs mer