Om oss 

Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige.

 

Solenergi är ett relativt outvecklat område i Norrland, det finns en utbredd skepsis mot hur solenergi ska fungera under de mörka månaderna och med all snö. Forskning som PiteEnergi har gjort tillsammans med Luleå tekniska universitet och det norska forskningsinstitutet Norut visar dock att snö och kyla ökar produktionseffektiviteten. En solelanläggning i kallt klimat är en lönsam och klimatvänlig affär.

 

Investering i solel är en varumärkesstärkande åtgärd som kan användas i marknadsföring gentemot klimatmedvetna konsumenter vilket i sin tur kan ökar lönsamhet hos företagen. 

Projektet Arctic Solar erbjuder fyra olika aktiviteter:
 

  • Kunskapshöjande insatser för att skapa en större generell förståelse om möjligheterna med solel, både hos företag, men även hos andra aktörer som indirekt påverkar en investering. Vi erbjuder seminarier och föreläsningar.
     

  • Vi tittar på nya affärsmöjligheter för solceller, genom olika affärsmodeller och koncept som är anpassade efter olika kunders behov. Utvecklingen sker tillsammans med företag, offentlig sektor och forskare.
     

  • Rådgivning till företag som vill investera i solel. Du kan få stöd att titta på just dina förutsättningar och ta fram kalkyler för att underlätta beslut.
     

  • Vi bygger upp ett nätverk av leverantörer, installatörer, forskare, företag, privatpersoner som alla har ett intresse av och/eller kunskap om solenergi. Tillsammans skapar vi en norrländsk kunskapsnod för solenergi i kallt klimat.

Projektet pågår från augusti 2017 till juli 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park.