Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

27 maj 2020, Nyheter

Fortsatt förtroende för satsning på solel

Piteå Science Park har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden för att driva en fortsättning på solelsprojektet Arctic Solar under ytterligare drygt två år under namnet Arctic Solar 2.0.

Arctic Solar – solel i nordiskt klimat

Arctic Solar jobbar för att öka efterfrågan och investeringstakten på solel i norra Sverige genom kunskapshöjande insatser, nätverk och testbäddar. Projektet kommer fortsatt att drivas av Piteå Science Park i samverkan med PiteEnergi, men nu ska även RISE delta som partner.

– Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta med vår satsning på solenergi och att RISE stärker upp projektet med sin spetskompetens inom solel, säger Linnea Rehnberg, ny projektledare för Arctic Solar och Innovationsledare på Piteå Science Park. Nu ska vi utveckla testbädden i Piteå med bland annat fasadmonterade system och koppling mot batterilagring.

Under det första projektet har fyra företag startats och RISE har gått från två till sju anställda forskare inom solel. Samtidigt upplever både PiteEnergi och andra leverantörer att efterfrågan och sålda anläggningar ökar för varje år.

– Solel är det energislag som växer snabbast i världen och det har potential att om några år bli det vindkraften är i dag, säger säger Martin Carlsson, försäljningschef på PiteEnergi. Det är ett relativt billigt förnybart energislag som är lättillgängligt för både privatpersoner och företag.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park. Projektet pågår till febuari 2023.

Totalt godkändes utvecklingsprojekt för 118 miljoner i Norrbotten och Västerbotten. Läs mer på Region Norrbotten.