Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Erbjudande

Är du redo att bli en del av den gröna omställningen?

Solelmarknaden växer i snabb takt, enligt Energimyndighetens prognos kommer andelen solel fyrdubblas fram till 2024. Detta gör solel till det snabbaste växande energislaget och den mest populära energikällan bland svenska folket.

Hur kan du som företagare dra nytta av detta?
Att installera solel på de egna lokalerna kan stärka ditt företags miljöprofil och minska er miljöpåverkan, det kan också öka attraktionskraften för kunder och som arbetsgivare. Detta samtidigt som du får en stabilare månadskostnad.

Vill du ta del av den växande marknaden?
Norrbotten har halkat efter övriga Sverige när det kommer till solenergi, delvis på grund av att det finns få installatörer i Norra Sverige.

Våra specifika väderförhållanden gör att vi måste ta hänsyn till specifika väderförhållanden, något som installatörer från södra Sverige har begränsad kunskap kring. Det kanske är ditt företag som ska ta steget och bli Norrbottens nästa solelsinstallatörer?

Är solel nästa steg i din utvecklingsresa?
Att arbeta med solel kan innebära en rad möjligheter för ditt företag. Hur vill du utöka ditt erbjudande med hjälp av solel? Har du tankar och idéer du vill bolla med oss, tveka inte att höra av dig! Vi är ett icke vinstdrivande projekt med syfte att stärka små och medelstora företag.

Arctic Solar

Professionellt solelsnätverk

Nätverket vänder sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med solenergi och vill vara med och påverka branschen i norra Sverige.

Till nätverk
Rådgivning

Är solel något för ditt företag?

Inom Arctic Solar har vi tillgång till kunskap i form av forskare och andra experter inom solel i nordiskt klimat. Vi har även ett brett nätverk av kompetens utanför projektorganisationen och hjälper dig hitta svaret på de frågor du söker.

Till rådgivning

Workshops och seminarier

Arctic Solar är en kunskapsarena för solel i nordiskt klimat. Vi erbjuder en rad seminarium och workshops relaterat till solenergi i nordiskt klimat. Vi erbjuder en rad workshops och inspirerande seminarier där du får lära dig mer om hur solel fungerar på våra breddgrader, vilka trösklar du kan mötas av och hur du tar dig över dem. Vi tittar närmare på dina utmaningar, hur solel kan gynna ditt företag och vilka affärsmodeller som passar just dig.

Till Workshops och seminarier

Om Arctic Solar

Norrbotten har halkat efter övriga Sverige när det kommer till investeringar i solenergi och det vill vi ändra på. Arctic Solar är ett samverkansprojekt mellan Piteå Science Park, PiteEnergi och RISE och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten oc

Till om oss