Erbjudande 

Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige.

 

Investering i solel är en varumärkesstärkande åtgärd som kan användas i marknadsföring gentemot klimatmedvetna konsumenter vilket i sin tur kan ökar lönsamhet hos företagen. 

Projektet Arctic Solar erbjuder:
 

  • Föreläsningar och seminarier för att skapa en större generell förståelse om möjligheterna med solel, både hos företag, men även hos andra aktörer som indirekt påverkar en investering. 
     

  • Rådgivning till företag som vill investera i solel. Du kan få stöd att titta på just dina förutsättningar och ta fram kalkyler för att underlätta beslut.
     

  • Anpassade lösningar för just dina behov, oavsett om du driver lantbruk, verkstad, byggföretag eller äger fastigheter. Kanske vill du leasa en lösning eller köpa andelar av någon annans tak. Vi hittar lösningar tillsammans.
     

  • Ett nätverk av leverantörer, installatörer, forskare, företag, privatpersoner som alla har ett intresse av och/eller kunskap om solenergi. Tillsammans skapar vi en norrländsk kunskapsnod för solenergi i kallt klimat.

Är du intresserad av eller funderar på att investera i solel så hör av dig till oss!