Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Case

SunCold

SunCold tar fram riktlinjer för hur solel ska installeras i nordliga förhållanden och skapar förutsättningar för att etablera en testbädd för solel i norr. Analyser av solparker i Piteåregionen ger svar på hur solel bör installeras i kallt klimat och nordliga solinstrålningsförhållanden med ett särskilt fokus på dubbelsidiga paneler.

Projektets mål är att ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i nordliga förhållanden, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn. Genom att ge fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar m fl ett bra underlag för när olika solsystem bör användas, kan dessa fatta trygga beslut om hur de ska investera i solel. Projektet ska även ta fram underlag för vilka möjligheter som finns med att bygga upp en testbädd för solceller i nordliga förhållanden i regionen, samt hur befintliga forskningsparker kan utvidgas för att inkludera byggnadsintegrerade solceller. Därigenom vill projektet bidra till att ett ökat intresse för att använda solenergi i bostadssektorn och offentlig sektor, samt att solenergimarknaden i Norrbotten har stärkts genom kompetensutveckling och samverkan.

​Installationer av solel har ökat markant i Sverige. I norra Sverige är intresset för solel stort, men fortfarande finns brister i kunskap och erfarenheter för resurseffektivt utnyttjande av solel i nordliga förhållanden. Med nordliga förhållanden avses dels kallt klimat och dels de solinstrålningsförhållanden som nordliga breddgrader medför. Ett kallt klimat medför både fördelar som effektivare solceller och snöreflektioner men också utmaningar såsom risken att snötäckta moduler inte kan producera när solen skiner. I förhållande till sydligare breddgrader innebär de sydligare breddgraderna bland annat att solen inte når lika högt över horisonten och att en stor andel av soltimmarna inträffar på sommarhalvåret. I SunCold studeras vilka effekter de nordliga förhållandena har på solel och hur solel bör installeras för att ge ett bra utbyte. Inom SunCold utvärderas flera solparker och resultaten används för att ta fram riktlinjer för solel i nordliga förhållanden.

En av solparkerna som utvärderas i projektet är Solvåg som har dubbelsidiga moduler. Dubbelsidiga paneler förväntas vara särskilt lämpligt på nordliga breddgrader, men resultaten från nordliga breddgrader är väldigt begränsade. Genom forskningen på Solvåg kommer kunskap om vilken riktning och lutning på modulerna som ger högst energiproduktion med och utan snöreflektioner. Andra aspekter som kommer utvärderas är hur lång tid det tar för panelerna att bli snöfria vid olika lutningar. Resultaten kan användas för att optimera framtida solelinstallationer i nordliga förhållanden.

Genom att skapa en medvetenhet om vad nordliga förhållanden innebär för solelinstallationer bidrar projektet till genomtänkta och bra genomförda installationer som presterar i förhållande till den lokala solinstrålningen, samt till korrekta investeringskalkyler. Detta förväntas ge en hållbar utveckling av solel på norra breddgrader och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.