Suncold

Solel i nordliga förhållanden

Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat” 

Arctic Solar 2017-2020

info@piteasciencepark.se

Kunskapasallén, Piteå